De Vereende, toch verzekerd zijn/blijven

Leonard advies is tussenpersoon voor de Vereende.
Doet zich een van de volgende situaties voor waardoor u geen verzekering kunt afsluiten bij uw huidige maatschappij.
A. Slecht schadeverleden.
B. Een rijontzegging (gehad).
C. Als gevolg van wanbetaling.
D. Als gevolg fraude of verzwijging (een EVR-melding) bij een andere verzekeraar.
E. Als gevolg van een veroordeling voor een strafbaar feit.
F. Gebruikelijke verzekeraars bieden geen dekking voor dit object of dit risico.

Neem dan contact op via tel 0570-514158, vaak kan de Vereende toch een offerte aanbieden.