Financieel uit elkaar en echtscheiding.

Inzichtelijk maken van fiscale en financiële gevolgen van scheiding.

Wat zijn de financiële gevolgen van een echtscheiding op het inkomen van beide partners? Welke fiscale gevolgen hebben de voorgenomen beslissingen? Bij Leonard Advies helpen wij u bij u echtscheiding in Deventer om financieel en fiscaal goed uit elkaar te gaan en om de financiële en fiscale consequenties van deze beslissingen inzichtelijk te maken. Al u vragen over de echtelijke woning worden beantwoord en u en uw ex-partner krijgen helderheid over het netto maand inkomen na de scheiding. De vragen over de verdeling van het pensioen en alimentatieverplichtingen kunnen wij beantwoorden soms in samenspraak met een ander deskundige.

Iedere echtscheiding is anders!

Soms komen gehuwden er samen uit over de verdeling van “wat ze gemeenschappelijk hadden”. De volgende stap is om gebruik te maken van één mediator of advocaat om het proces te begeleiden en te sturen. De afspraken worden dan door de mediator op papier vastgelegd en opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Het is ook heel legitiem om ervoor te kiezen dat elk van de partners een aparte advocaat neemt. In alle gevallen kan er behoefte zijn om bepaalde financiële scenario’s door te laten rekenen. Kiest een van de ex- partners om geen gebruik te maken van een gezamenlijke advocaat, dan zal de andere partner ook professionele ondersteuning nodig hebben in tijden van de echtscheiding.

Advies

Leonard Advies beantwoord financiële en fiscale vragen rond de echtscheiding. Dit zijn de vragen van ex-partners, maar ook van mediators en echtscheidingsadvocaten. In het begin van de scheiding wordt veel aandacht gegeven aan het sociale emotionele traject en het juridische traject. Wanneer dit is vastgelegd gaat u in een volgende stap uitgebreider in op de financiële en fiscale gevolgen. Het is echter belangrijk dat u in een vroeg stadium het juiste beeld krijgt van de financiële en fiscale mogelijkheden.

Ga aan de slag met de financiële gevolgen van je echtscheiding.  Gebruik daarbij de website van de  belastingdienst. Als u er niet uit komt, helpen wij u graag.

Als u wilt praten met een financieel adviseur zonder gelijk vast te zitten aan een compleet adviestraject of producten? Bij Leonard Advies kunt u voor 500 euro een jaar lang;

  • Nieuwe financiële situaties voorleggen en laten berekenen voor bijvoorbeeld voor uw nieuwe hypotheek;
  • onbeperkt overleggen;
  • altijd gratis terecht voor advies over uw particuliere verzekeringen en kredieten.

Het invullen van het belastingformulier in het jaar na scheiden is lastig. De belastingdienst geeft zelf aan dat 40 procent van de aangiften in jaar van scheiding foutief is ingediend. Deskundig advies is raadzaam. De belastingdienst neemt niet altijd over wat er met elkaar of in het convenant is afgesproken.

Deze service is inclusief één belastingaangifte.

Lees meer over ex-partner uitkopen