Pensioen en sparen

Pensioen Opbouwfase

pensioen deventer

Voor de opbouw van een pensioen met behulp van fiscaal vriendelijk banksparen zijn er drie mogelijkheden;

1. Omzetten oude polissen

De meeste gebruikte oplossing voor reeds lopende onduidelijke polissen is: afkopen of omzetten naar inzichtelijke bank sparen.

Hieronder vallen ook kleine polissen die niet gerelateerd zijn aan het vroegere spaarloon. Deze polissen zijn vaak verkocht als een extra pensioen met hoge rendementen, die overigens nooit zijn waargemaakt. Op deze polissen worden vaak nog wel kosten ingehouden door de verzekeringmaatschappij.

2. Start nieuwe pensioen

Opbouw voor zelfstandigen of mensen in loondienst zonder pensioenopbouw.

Meeste gebruikte oplossing: overleg hoogte maandelijkse inleg, keuze uit beleggen of sparen. Dit is een alternatief voor een pensioen in loondienst. Ook het partnerpensioen kan bij deze oplossing worden meegenomen.

3. Pensioenberekeningen maken voor zelfstandigen of mensen in loondienst zonder pensioenopbouw

Meest gebruikte oplossing: berekening 70 procent (laatste) verdiende loon.

Dit geeft u een totaaloverzicht van het ontvangen pensioen. 

Uitbreiding banksparen

Vanaf 2015 mag het spaar tegoed op uw bankspaarrekening ook gebruikt worden wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent. U hoeft dan niet wachten tot uw aow lijftijd, om uw uitkering in te laten gaan.

Verschil tussen banksparen en lijfrente

Het verschil is het verzekeringselement. Bij banksparen krijg je exact terug wat je gespaard hebt plus rente, bij een lijfrente pensioen zit er een verzekering element in. Je pensioenuitkering onder brengen in een verzekering heeft een voordeel als je heel lang leeft, je krijgt namelijk een vastgestelde uitkering tot aan je dood. Het nadeel is dat wanneer je snel naar je pensioendatum overlijdt heb je veel meer betaalt dan je hebt ontvangen, je inleg komt dan ten goede aan de verzekeringmaatschappij. Bij Leonard Advies kunnen wij u inzichtelijk maken wat u ontvangt als u met pensioen gaat, hierbij maakt het niet uit welk pensioen variant u heeft.

Meer weten over u pensioen? Bekijk hier de presentatie van Leonard Advies tijdens het pensioenontbijt in de Gasfabriek.

Opmerkelijk

In Deventer wonen veel mensen die 100 zijn geworden zie rtvoost. Toen deze mensen een pensioenvoorziening afsloten (kochten) zag de maatschappij er wezenlijk anders uit. Maar over 50 jaar hebben de mensen die dan ouder dan honderd worden waarschijnlijk meer aan een lijfrente pensioen hebben dan een bankspaar pensioen.

Uitkeringsfase