Werkwijze en kosten AOV’s

De werkwijze Leonard Advies AOV’s

Advies en bemiddeling

Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, wilt u zich geen zorgen hoeven maken over de hoogte van uw inkomen. Daarom wij brengen uw persoonlijke en financiële situatie in kaart en adviseren u een  AOV van onze aanbieders.  Er zijn door u diverse keuze te maken bijvoorbeeld de hoogte eigen risicotermijn en de hoogte van de uitkering.

De vergoeding voor ons advies bedragt  eenmalig  maximaal € 295,- .  Voor de aansluitende bemiddeling 75 euro

Wij kunnen bemiddelen en adviseren en vergelijken prijs  voor de volgende Nederlandse verzekeraars:

  • TAF
  • Amersfoortse
  • Movir

Nadat de polis is afgesloten kunt u een onderhouds abonnement afsluiten.  Hier mee heeft u recht op ondersteuning tijdens de looptijd van de verzekering hieronder de belangrijkste 3 punten.

1. ondersteuning bij het doorvoeren van wijzigingen op de polis, bijvoorbeeld het verlagen of verhogen van het verzekerde bedrag.

2 Daarnaast coördineren we ingeval van ziekte de contacten met de verzekeringsmaatschappij zodat u er niet alleen voorstaat.

3. Een keer per drie jaar face to face advies of de polis nog bij uw past. (vergelijkbaat met het oorspronkelijk advies)

De kosten van dit abonnement bedragen 20 euro per maand .